gratis advies & nieuws

advies en nieuws

Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister: tijdelijke oplossing blijft mogelijk !!!

Recent stond Blienberg advocaten een jong gezin bij dat ambtshalve geschrapt was uit het bevolkingsregister. De kustgemeente waarin zij wonen, twijfelde er namelijk aan of zij wel degelijk hun hoofdverblijfplaats hadden op het adres waarop zij waren ingeschreven.

De gevolgen van zulke schrapping zijn drastisch en hebben verregaande gevolgen.  Zo worden de personen geseind, wordt de elektronische identiteitskaart onbruikbaar, men verliest het recht op sociale bijdragen, kinderbijslag,…

Lees meer
De nieuwe Wet Peeters: verplichte verzekering van de 10 jarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector vanaf 01/07/2018.

De Belgen hebben een baksteen in hun maag.

De voorbije 20 jaar kwamen er elk jaar 45.000 nieuwe woningen bij in ons land. Er worden jaarlijks 40.000 bouwvergunningen afgeleverd in ons land.

Bij de bouw van een nieuwe woning of renovatie wordt vaak voorbijgegaan aan de risico’s. Het doel van de nieuwe wet is dan ook om de bescherming van de bouwheer te verhogen bij ernstige bouwschade die te wijten is aan ernstige constructiefouten als hij of zij een woning laat bouwen of renoveren.

Lees meer
Aansprakelijkheid van bestuurders van een vennootschap: Waar begint het, maar vooral, waar eindigt het?

Maar onze Minister Geens blijft ons verrassen.  Het ontwerp van het nieuwe burgerlijk wetboek dat momenteel als voorontwerp circuleert voorziet een radicale omkeer van de Cassatierechtspraak die sedert 1973 de verhouding tussen de schuldeisers, schuldenaar en de op last van de schuldenaar aangestelde derde (de onderaannemer).

Lees meer
De nieuwe wet op de bemiddeling wil de mensen aanzetten tot het oplossen van hun geschillen buiten de rechtbank.

De bemiddelingstechniek is één van de vele methoden die gebruikt kan worden om conflicten op te lossen.

De methode is uniek omdat ze de beslissing bij de partijen zelf laat. De oplossing van het geschil wordt dus niet van buitenaf opgelegd, maar wordt door de partijen zelf gezocht en hopelijk gevonden tijdens de onderhandelingen.

Lees meer
Hervorming van de registratierechten

Sinds 1 juni 2018 werd de tarief verlaagd naar 7% voor de aankoop van de gezinswoning. Een bijkomende vermindering van 5.600 euro is er voor gezinswoningen tot 200.000 euro. Gezinswoningen gelegen in de Vlaamse rand van Brussel of in de Vlaamse kernsteden, mogen tot 220.000 euro kosten om een bijkomende vermindering te verkrijgen.

Lees meer