gratis advies & nieuws

advies en nieuws

Hervorming van de registratierechten

Sinds 1 juni 2018 werd de tarief verlaagd naar 7% voor de aankoop van de gezinswoning. Een bijkomende vermindering van 5.600 euro is er voor gezinswoningen tot 200.000 euro. Gezinswoningen gelegen in de Vlaamse rand van Brussel of in de Vlaamse kernsteden, mogen tot 220.000 euro kosten om een bijkomende vermindering te verkrijgen.

Lees meer
De uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid in de nieuwe insolventiewetgeving

Met ingang van 1 mei 2018 zijn de wijzigingen aangaande de bestuurdersaansprakelijkheid van kracht gegaan.

De bestuurdersaansprakelijkheid werd daarbij onttrokken uit de vennootschapswet en ingevoerd in het wetboek economisch recht in een nieuw ingevoegd boek XX “Insolventie van ondernemingen”.

Het toepassingsgebied wordt namelijk sterk uitgebreid. Waar vroeger de bestuurdersaansprakelijkheid enkel toepassing had op de bestuurder van de NV, BVBA en CVBA, zal deze nu uitbreiden naar de bestuurder van elke rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid conform de definitie ‘onderneming‘ in het wetboek economisch recht.

Lees meer
Mag u als onderneming een wedstrijd organiseren? Wat zijn de voorwaarden?

U ziet vaak wedstrijden verschijnen op facebook, op websites of in de winkel, maar zijn dergelijke ‘wedstrijden’ wel in overeenstemming met de Belgische wetgeving?

Lees meer
De nieuwe (uitgebreide) aansprakelijkheid van het bestuur

Op 1 mei 2018 trad de nieuwe insolventiewetgeving in werking. Deze vernieuwde codificatie zorgt niet alleen bij insolventieprocedures voor een omwenteling, doch heeft eveneens een niet onbelangrijke impact op de aansprakelijkheid van de bestuurders, zaakvoerders.

Lees meer